Werkvormen

 

Clay Field methode
Klei en de sensorische ervaring vormen het fundament binnen de Clay Field methode.
Klei is een natuurlijk en (letterlijk) aards materiaal. Het wordt al gebruikt sinds de prehistorie.  Het is een leven creërende substantie, waaruit van alles groeit; een zaadje in de klei zal ons voedsel brengen. Het wordt/werd gebruikt om potten, vazen en objecten voor rituelen te maken. Vandaag de dag wordt klei nog steeds binnen rituelen van bepaalde volken gebruikt. 
De sensorische ervaring en aanraking is één van het meest fundamentele in de menselijke ervaring. Het eerste jaar van ons leven wordt hierdoor gedomineerd. Het is ook de eerste vorm van communicatie die we leren. 
Werken in het kleiveld bevat een intens tactiele ervaring. Het kleiveld is een box met speciale afmetingen, gevuld met zachte klei. Het kleiveld representeert ‘’de wereld’’, waarbinnen je met je handen gaat bewegen. Het is een veilige plek om te onderzoeken. De bewegingen die we in ons leven maken of hebben gemaakt, worden gespiegeld door de bewegingen van onze handen in de klei. Ze vertellen ons een verhaal. Het verhaal dat we (onszelf) geleerd hebben, het verhaal dat we door onze angst wegstoppen. Dezelfde bewegingen streven ernaar om te helen, om in balans te komen. 
Tijdens het werken binnen het kleiveld, zal er nooit een eindwerk zijn. Er is niets dat je aan anderen kunt laten zien. Wel neem je een heleboel nieuwe, lijflijke herinneringen met je mee. 

Tekenbewegingsmethode
De tekenbewegingsmethode is gebaseerd op tien oervormen die hun oorsprong in de natuur vinden. Ze zijn als krommen en rechten herkenbaar in alles om ons heen. Ze bestaan uit de schaal, boog, cirkel, zon, spiraal, de liggende- en staande lemniscaat, en de horizontale-, verticale- en diagonale lijn. 
In de tekenbewegingsmethode breng je je lijf in beweging door middel van een tekenbeweging. Bij elke tekenbeweging horen een aantal essentiële kenmerken. Door één of meer van de oervormen (tekenbewegingen) met potlood, krijt of houtskool op papier te zetten, worden gevoelens teweeggebracht. De interactie die je hebt met het beeld, het materiaal en de beweging zorgen voor een verbinding tussen binnen- en buitenwereld. 
Het herhalen van de oervorm, maakt de weg vrij om een open verbinding te maken waarlangs oude gedachten en gevoelens zich een weg naar buiten banen. Vervolgens komt er plaats voor nieuw inzicht.
Tijdens het maken van tekenbewegingen ligt de focus altijd op de ervaring in het hier-en-nu.