Tarieven

 

Een vergoeding vanuit de zorgverzekering is op dit moment niet mogelijk.

  • Intakegesprek, c.a. 45 minuten: Gratis.
  • Individuele (beeldende) therapiesessie of natuurcoaching, 75 minuten: €65,-.
  • Langdurig verblijf op de Thuishaven: €1400- per maand. Dit is inclusief een kamer, het eten en drinken en de begeleiding/therapie. De begeleiding die we vanuit de Thuishaven bieden kan aansluiting vinden bij de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Gunstig hierbij is wanneer je in de gemeente Zeewolde woont. Dit vergemakkelijkt de aanvraagprocedure. Echter is het ook mogelijk om het proces aan te gaan buiten de gemeente Zeewolde.
    De hoogte van het bedrag uit het PGB is afhankelijk van de indicatie die wordt gesteld. Het verblijf wordt meestal wel deels uit eigen middelen betaald. Dit wordt niet vergoed door de WMO, tenzij anders geïndiceerd.