Iris Bens

 

Toen ik steeds meer werd geconfronteerd met de wereldse problemen van vandaag de dag, ben ik op zoek gegaan naar wie ik in de wereld wil zijn. De zorg voor- en verbinding met mensen, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en de natuur blijken daarbij als een rode draad door mijn leven te lopen.
Met niet al te veel poespas en door diepgang te vinden met een focus op wat werkelijk belangrijk (voor mij) is. Zoals het kleine zich een plek verwerft in het grote geheel, is ook het grote geheel terug te brengen naar al het kleins. 
Zo wil ik mijn steentje bijdragen. Door bewust en respectvol om te gaan met wat zich om mij heen afspeelt en daar werkelijk in aanwezig te zijn. En als het even kan gaat dit gepaard met een gezonde dosis humor.
Het in de  natuur zijn en hier steeds meer in betrokken raken, heeft mij geleerd de boel te vertragen en onvoorwaardelijk aandacht te hebben voor wat zich in het hier-en-nu afspeelt. Steeds weer brengt het mij ook tot het gevoel van werkelijk ergens bij horen door de verbondenheid die ik  dan ervaar met het wonder van de aarde. Die verbondenheid is mijn gids geworden, welke wordt versterkt wanneer ik op veel verschillende manieren beeldend bezig ben. Vaak met inspiratie en/of materialen uit de natuur, kan ik vanuit een speelse en onderzoekende houding mijn binnenwereld projecteren op hetgeen ik creëer. Op deze manier kan ik mijn denken, voelen en handelen met elkaar in congruentie brengen.
Mijn achtergrond als zorgverlener en beeldend therapeut biedt mij de mogelijkheid om deze ervaringen met anderen te delen. Daaruit is Groots in ’t Klein ontstaan, waarin ik met veel liefde en plezier mensen begeleid in het proces van de weg naar binnen of soms juist naar buiten. Vanuit creativiteit, verbondenheid en gelijkwaardigheid. In een natuurlijke omgeving.